جت پرینتر ایماژ

دستگاه چاپ تاریخ تولید وتاریخ انقضا

دستگاه جت پرینتر تاریخ تولید و تاریخ انقضا

شرکت فنی مهندسی قطره نگار این مقاله رو ارائه داده است

دستگاهی که عهده دار چاپ تاریخ تولید و انقضا و قیمت در واحدهای صنعتی

 تولیدی کوچک و بزرگ است، جت پرینتر نام دارد.

دستگاه های جت پرینتر در انواع مدل های دستی و ثابت ارائه می شوند .

و با توجه به کاربرد آنها از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می کنند. 

ساده ترین روش چاپ تاریخ انقضا و تولید و قیمت 

دیگر مواردی که بر روی بسته بندی های محصولات مختلف درج می شود،

چاپ دستی است که این روش با توجه به زمان بر بودن  و نیاز به نیروی انسانی مناسب واحدهای تولیدی و صنعتی حتی کوچک نیز نیست.

پس از این گزینه از تاریخ زن های ریبونی و چاپ جامد ممکن است .

در بعضی از واحدهای تولید کوچک استفاده شود. 

دستگاه های جت پریتنر که با تکنولوِژی های اچ پی، زار و پیزو، و همچنین سیستم CIJ  تولید می شوند، که نمونه از این دستگاه ها جت پرینتر ایماژ است.

معمولا گزینه هایی هستند که برای چاپ تاریخ و قیمت  در واحد های تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ استفاده می شوند. 

جت پرینتر

نمنونه چاپ جت پرینتر ایماژ مدل ۹۰۴۰

دستور العمل چاپ تاریخ تولید و انقضا بر روی فرآورده های غذایی

سازمان غذا و دارو در شهریور ۱۳۹۳ آخرین نسخه دستور العمل حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی را ابلاغ کرده است.

و از آن زمان تا کنون همین دستورالعمل مبنای درج اطلاعات مختلف

از جمله تاریخ تولید و انقضا بر روی محصولات غذایی است.

بر اساس این دستور العمل تاریخ تولید

«تاریخی است که فرآورده غذایی یا آشامیدنی تولید و بسته بندی می شود»

و تاریخ انقضا « تاریخی است که پایان دوره مصرف را تحت شرایط نگهداری بیان شده و با توجه به شرایط خوب ساخت واحد تولیدی مشخص می کند.»

همچنین بر اساس این دستورالعمل تاریخ تولید و انقضاء

مصرف باید به زبان فارسی و به تاریخ شمسی برای فرآورده های داخلی

و به تاریخ میلادی برای فرآورده های صادراتی

و با در نظر گرفتن استاندارد ملی مربوطه به صورت خوانا درج شود. 

روز ماه و سال باید به صورت عدد مربوطه نوشته شود.

به جز ماه که می توان آن را با حروف نیز مشخص نمود.»
نمونه چاپ تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت و قیمت به شیوه درست توسط دستگاه جت پرینتر در تصویر روبرو آمده است.

شرکت فنی مهندسی قطره نگار با وارد کردن بهترین دستگاه های

جت پرینتر ایماژ مانند جت پرینتر ایماژ مدل ۹۰۴۰ سعی کرده بهترین چاپ و پیغام ها رو ارائه دهد.